Posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej - 26.02.2019 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej
26.02.2019

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej, które odbędzie się w dniu 26 lutego 2019 roku (wtorek) o godz. 1300 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, sala konferencyjna nr 1.17.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Edukacji Publicznej z dnia 23.01.2019 roku.
 3. Przyjęcie planu pracy Komisji Edukacji na 2019 rok.
 4. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Oświaty w Nowym Targu.
 5. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego o zmianie uchwały Nr 33/IV/2019 Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum Nr 3
  w Zespole Szkół Nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych szkoły, przy Placu Słowackiego 14 w Nowym Targu.
 6. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Seweryna Goszczyńskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Seweryna Goszczyńskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu.
 7. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego  Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce.  
 8. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego  Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Krościenku n/D w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Krościenku n/D.
 9. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego  I Liceum Ogólnokształcącego im. Eugeniusza Romera w Rabce - Zdroju w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Eugeniusza Romera w Rabce – Zdroju.
 10. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. ks. prof. Józefa Tischnera w Zespole Szkół w Rabce-Zdroju w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera w Zespole Szkół w Rabce-Zdroju.
 11. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu.
 12. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica w Nowym Targu w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica w Nowym Targu.
 13. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu.
 14. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie twierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu.
 15. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce.
 16. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Informatycznego im. ks. prof. Józefa Tischnera w Zespole Szkół w Rabce-Zdroju w pięcioletnie Technikum Informatyczne im. ks. prof. Józefa Tischnera w Zespole Szkół w Rabce-Zdroju.
 17. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie stwierdzenie przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum im. prof. Władysława Szafera w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku n/D w pięcioletnie Technikum im. prof. Władysława Szafera w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku n/D.
 18. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica w Nowym Targu w pięcioletnie Technikum Nr1  w Zespole Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica w Nowym Targu.
 19. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu w pięcioletnie Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu.
 20. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu w pięcioletnie Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu.  
 21. Przedstawienie prezentacji dotyczącej wskaźników oświatowych powiatu nowotarskiego na tle innych powiatów ziemskich – powiaty ziemskie przed reformą oświatową.
 22. Przedstawienie sprawozdania o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowotarski.
 23. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji Edukacji Publicznej

Maria Domagała