Komisja Edukacji Publicznej - 23.01.2019 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Komisja Edukacji Publicznej
23.01.2019

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej, które odbędzie się
w dniu 23 stycznia 2019 roku (środa) o godz. 1300 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, sala konferencyjna Zarządu nr 3.07.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku obrad.

  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Edukacji Publicznej z dnia 27.12.2018 roku.

  3. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Nowotarski.

  4. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoły przy Placu Słowackiego 14 w Nowym Targu.

  5. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zamiaru przekształcenia I Liceum Ogólnokształcącego im. Seweryna Goszczyńskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoły przy ul. Nadwodnej 5 w Nowym Targu.

  6. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce.

  7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

Przewodnciząca Komisji Edukacji Publicznej

Maria Domagała