Posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej - 27.12.2018 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej
27.12.2018

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej, które odbędzie sięw dniu 27 grudnia 2018 roku (czwartek) o godz. 11:00 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, sala konferencyjna Zarządu nr 3.07.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Edukacji Publicznej z dnia 14.12.2018 roku.
 3. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego o zmianie uchwały
  Nr 284/XXXVII/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji udzielonych publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom prowadzonym na terenie Powiatu Nowotarskiego, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystywania. 
 4. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zamiaru
  likwacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte
  w Jabłonce.
 5. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 1 im. Władysława Orkana
  w Nowym Targu.
 6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji

Józefa Guziak