Posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej - 20.09.2018 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej
20.09.2018

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej, które odbędzie się w dniu 20 września 2018 roku o godz. 11.00 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, sala konferencyjna Zarządu nr 3.07.

   Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia
  2. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Nowotarski.
  3. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały nr 321/XLIV/2018 z dnia 26 lipca 2018r.
  4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2018 rok.
  5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Komisji Edukacji Publicznej za lata 2014- 2018.
  6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji 23.05.2018r.
  7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji 26.07.2018r.
  8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.


Przewodnicząca Komisji Edukacji Publicznej

Maria Domagała