Komisja Rewizyjna - 29.05.2018 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Komisja Rewizyjna
29.05.2018

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 29 maja 2018 roku o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ sala konferencyjna Zarządu nr 3.07.

Proponowany porządek obrad:      

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Wydanie opinii o sprawozdaniu finansowym Powiatu za 2017 rok oraz zapoznanie się
    z opinią biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do wykonania budżetu Powiatu Nowotarskiego za 2017 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Nowotarskiego za 2017 rok.
  5. Sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu.
  6. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Nowotarskiego za 2017 rok.
  7. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
  8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

Franciszek Sidełko