Komisja Rewizyjna - 11.05.2018 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Komisja Rewizyjna
11.05.2018

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu
11 maja 2018 roku o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy
ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ sala konferencyjna Zarządu nr 3.07.

Proponowany porządek obrad:      

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowotarskiego za
  2017 rok.
 3. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Nowotarskiego za 2017 rok wraz z opinią o stanie mienia komunalnego Powiatu.
 4. Przedstawienie informacji o stanie mienia Powiatu Nowotarskiego za 2017 rok.
 5. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania planów finansowych powiatowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Nowym Targu za 2017 rok.
 6. Przyjęcie protokołu z przeprowadzonej kontroli w Powiatowym Zarządzie Dróg
  w Nowym Targu w dniach 25 kwietnia i 30 kwietnia 2018 roku w zakresie udzielania zamówień publicznych oraz postępowań o udzielanie zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w okresie obejmującym lata: 2015 - 2017.
 7. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

Franciszek Sidełko