Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 21.02.2018 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
21.02.2018

miejsce: Dom Pomocy Społecznej SMREK w Zaskalu

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu
21 lutego 2018 roku o godz. 13:00 w siedzibie Domu Pomocy Społecznej SMREK przy ulicy Karola Wojtyły 136, 34-424 Zaskale.

 

Proponowany porządek obrad:      

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Kontrola dowodów księgowych zakupionych w latach 2016-2017 materiałów i surowców ewidencjonowanych na kontach zespołu 4 obowiązującego w jednostce Zakładowego Planu Kont, a w szczególności konta numer 401 i 310 oraz pozostałych kontach na których ujmowane są zakupy.
  3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Franciszek Sidełko