Posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej - 24.07.2017 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej
24.07.2017

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej, które odbędzie się
w dniu 24 lipca 2017 roku o godz. 14.00 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, sala konferencyjna Zarządu nr 3.07.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji 28.06.2017r

3. Wydanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Oświaty w Nowym Targu.

4. Wydanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Nowotarskim, a Gminą Łapsze Niżne dotyczącego przekształcenia i prowadzenia szkoły publicznej typu: Branżowa Szkoła I stopnia.

5. Wydanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Zespole Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica w Nowym Targu w Branżową Szkołę I stopnia Nr 1 w Zespole Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica w Nowym Targu.

6. Wydanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu w Branżową Szkołę I stopnia Nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu.

7. Wydanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Zespole Szkół Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu w Branżową Szkołę I stopnia Nr 3 w Zespole Szkół Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu.

8. Wydanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie stwierdzenie przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. prof. Władysława Szafera w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku n/D w Branżową Szkołę I stopnia im. prof. Władysława Szafera w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku n/D.

9. Wydanie opinie do projektu uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Rolniczej w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce w Branżową Szkołę Rolniczą I stopnia w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce.

10. Wydanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 5 w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym Nr 1 w Nowym Targu w Branżową Szkołę I stopnia Specjalną Nr 5 w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym Nr 1 w Nowym Targu.

11. Wydanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym Nr 1 w Nowym Targu w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy, o której mowa w art.18 ust.1 pkt 2 lit. d ustawy- Prawo oświatowe.

12. Wydanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu w Szkołę Policealną, o której mowa w art. 18 ust.1 pkt 2 lit. f ustawy- Prawo oświatowe

13. Wydanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku n/D w Szkołę Policealną, o której mowa w art.18 ust 1 pkt 2 lit. f ustawy- Prawo oświatowe.

14. Wydanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce w Szkołę Policealną, o której mowa w art.18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy- Prawo oświatowe

15. Wydanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Specjalnej Szkoły Podstawowej nr 9 w Nowym Targu, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego Nr 1 w Nowym Targu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 9 w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym Nr 1 w Nowym Targu.

Przewodnicząca Komisji Edukacji Publicznej

Maria Domagała