Komisja Rewizyjna - 26.04.2017 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Komisja Rewizyjna
26.04.2017

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu
26 kwietnia 2017 roku o godz. 14.00 w Starostwie Powiatowymw Nowym Targu przy
ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ sala konferencyjna Zarządu nr 3.07.

Proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 15.03.2017 roku.

3. Przedstawienie i wstępna analiza sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowotarskiego za 2016 rok.

4. Przedstawienie informacji o stanie mienia Powiatu Nowotarskiego.

5. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania planów finansowych powiatowych instytucji kultury samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2016.

6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

Franciszek Sidełko