Posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej - 26.10.2016 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej
26.10.2016

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej, które odbędzie się
w dniu 26 października 2016 roku o godz. 14.00 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, sala konferencyjna Zarządu nr 3.07.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji z dnia 26.09.2016 roku.

3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016, w tym
o wynikach matur i egzaminów.

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji
Maria Domagała