Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 11.10.2016 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
11.10.2016

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu
11 października 2016 roku o godz. 14.00 w Starostwie Powiatowymw Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ sala konferencyjna Zarządu nr 3.07.

Proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowotarskiego za
I półrocze 2016 rok oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
i informacji o przebiegu wykonania planów finansowych powiatowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za ten sam okres.

3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

Franciszek Sidełko