Posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej - 26.09.2016 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej
26.09.2016

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej, które odbędzie się
w dniu 26 września 2016 roku o godz. 14.00 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, sala konferencyjna Zarządu nr 3.07.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji z dnia 27.04.2016 roku.

3. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Nowotarski.

4. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany uchwały Nr 354/XL/2009 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 24 września 2009 roku
w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.

5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji
Maria Domagała