Zaproszenie na posiedzenia Komisji Edukacji Publicznej - 23.02.2016 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Zaproszenie na posiedzenia Komisji Edukacji Publicznej
23.02.2016

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej, które odbędzie się
w dniu 23 lutego 2016 roku o godz. 13.00 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 przy ul. Jana Pawła II 85 w Nowym Targu.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.

  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji z dnia 23.11.2016 roku.

  3. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowotarski.

  4. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Skórzanej w Zespole Szkół Organizacyjnych nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu.

  5. Przedstawienie propozycji dyrektorów szkół gimnazjalnych z Gminy Czarny Dunajec dotyczących dni otwartych oraz spotkań szkół ponadgimnazjalnych z gimnazjalistami dyrektorom szkół prowadzonych przez Powiat Nowotarski.

  6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Edukacji za 2015 rok.

  7. Przyjęcie planu pracy Komisji Edukacji na 2016 rok.

  8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji

Maria Domagała