Zaproszenie na posiedzenia Komisji Edukacji Publicznej - 23.11.2015 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Zaproszenie na posiedzenia Komisji Edukacji Publicznej
23.11.2015

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej, które odbędzie się
w dniu 23 listopada 2015 roku o godz. 14.30 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, sala konferencyjna Zarządu nr 3.07.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.

  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji tj. z 22.09.2015r.

  3. Wydanie opinii do projektu Budżetu Powiatu Nowotarskiego na 2016 rok.

  4. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.

  5. Rozpatrzenie wniosku NSZZ Solidarność dotyczącego dodatku za uciążliwe warunki pracy, przysługującego nauczycielowi za prowadzenie zajęć w szkołach specjalnych.

  6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji

Maria Domagała