Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej - 23.06.2015 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej
23.06.2015

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej, które odbędzie się
w dniu 23 czerwiec 2015 roku o godz. 14.30 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, sala konferencyjna Zarządu nr 3.07.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji tj. z 21.04.2015r.

3. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Krościenku nad Dunajcem.

4. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe.

5. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek prowadzonych przez podmioty nie będące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji

Maria Domagała