Posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej - 28.10.2014 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej
28.10.2014

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej, które odbędzie się
w dniu 28 października 2014 roku o godz. 14.30 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, sala konferencyjna Zarządu nr 3.07.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

3. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozmiar obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć.

4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Komisji Edukacji Publicznej za lata 2010- 2014.

5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji

Iwona Kosakowska