Posiedzenie Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli - 23.10.2014 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Posiedzenie Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli
23.10.2014

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Zapraszamy na wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury, Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli oraz Komisji Geodezji, Rolnictwa, Gospodarki Wodnej, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Nowotarskiego które odbędzie się w dniu 23 października 2014 roku, o godz. 12.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego
w Nowym Targu nr 1.17 przy ul. Bolesława Wstydliwego 14.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia

2. Przedstawienie porządku obrad

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.

4. Spotkanie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie - omówienie zagadnień dotyczących dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Nowotarskiego.

5. Zapoznanie się ze sprawozdaniami z działalności Komisji Rady Powiatu Nowotarskiego.

6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

7. Zakończenie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji

Bogdan Jazowski