Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 16.04.2014 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
16.04.2014

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 16 kwietnia
2014 roku
o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu,
przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, sala konferencyjna Zarządu nr 3.07.

Proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

3. Zapoznanie się i przeanalizowanie przez Zarząd Powiatu Nowotarskiego Uchwał
w sprawie przedstawienia:

a) sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Nowotarskiego za 2013 rok;

b) informacji o stanie mienia Powiatu Nowotarskiego;

c) sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych powiatowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2013;

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji
Józefa Guziak