Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 6.06.2013 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
6.06.2013

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 6 czerwca
2013 roku
o godz. 14.00 w sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Al. 1000-lecia 35.

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

3. Rozpatrzenie opinii RIO w Krakowie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Nowotarskiego za rok 2012 wraz z informacją o stanie mienia.

4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Nowotarskiego wraz z opinią z badania tego sprawozdania.

5. Opracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu Powiatu Nowotarskiego za rok 2012.

6. Sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu.

7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.


Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Józefa Guziak