Posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej - 22.05.2013 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej
22.05.2013

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej, które odbędzie się
w dniu 22 maja 2013 roku o godz. 14.30 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy Al. Tysiąclecia 35.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3. Wydanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozmiar obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć.

4. Wydanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Nowotarski.

5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji
Iwona Kosakowska