Posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej - 23.04.2012 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej
23.04.2012

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu przy al. Tysiąclecia 35

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej, które odbędzie się
w dniu 23 kwietnia 2012 roku o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy
Al. Tysiąclecia 35

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Wydanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół w Jabłonce.

 4. Wydanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Rolniczej w Zespole Szkół w Jabłonce.

 5. Wydanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół w Krościenku n/D.

 6. Wydanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku n/D.

 7. Wydanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu.

 8. Wydanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Nr 1 w Nowym Targu.

 9. Wydanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Nr 1 w Nowym Targu.

 10. Wydanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu.

 11. Wydanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu.

 12. Wydanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 3 w Nowym Targu.

 13. Wydanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 5 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Nowym Targu.

 14. Wydanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Nowym Targu.

 15. Wydanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie likwidacji Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury.

 16. Wydanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie likwidacji Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego.

 17. Wydanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Nowotarskim, a Gminą Łapsze Niżne dotyczącego założenia i prowadzenia szkoły publicznej typu: liceum ogólnokształcące dla młodzieży.

 18. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji
Iwona Kosakowska