ZAPYTANIE OFERTOWE: ZA.271.303.2021 Sporządzenie operatu szacunkowego (w 2 egz.) określającego wartość nieruchomości oznaczonej jako proj. działka ewid. nr 4411/6 o pow. 0,0144 ha położonej w Nowym Targu, powstałej z podziału działki ewid. nr 4411/3 obj | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

ZAPYTANIE OFERTOWE: ZA.271.303.2021 Sporządzenie operatu szacunkowego (w 2 egz.) określającego wartość nieruchomości oznaczonej jako proj. działka ewid. nr 4411/6 o pow. 0,0144 ha położonej w Nowym Targu, powstałej z podziału działki ewid. nr 4411/3 obj

status: aktualne

WSZELKIE INFORMACJE ORAZ CAŁOŚĆ DOKUMENTACJI DOTYCZĄCA PRZEDMIOTOWEGO POSTĘPOWANIA DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ https://platformazakupowa.pl/pn/nowotarski