ZAPYTANIE OFERTOWE: ZA.271.233.2021 - Dostawa schodołazu do Zespołu Szkół Nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu w ramach projektu pn.: „Likwidacja barier architektonicznych w budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu”. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

ZAPYTANIE OFERTOWE: ZA.271.233.2021 - Dostawa schodołazu do Zespołu Szkół Nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu w ramach projektu pn.: „Likwidacja barier architektonicznych w budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu”.

status: zamknięte

WSZELKIE INFORMACJE ORAZ CAŁOŚĆ DOKUMENTACJI DOTYCZĄCA PRZEDMIOTOWEGO POSTĘPOWANIA DOSTĘPNE SĄ
NA STRONIE INTERNETOWEJ https://platformazakupowa.pl/pn/nowotarski