ZA.271.254.2021 Zapytanie ofertowe: Usługi - Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości (gruntu, części składowych oraz istniejących ograniczonych praw rzeczowych) położonych na terenie Powiatu Nowotarskiego. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

ZA.271.254.2021 Zapytanie ofertowe: Usługi - Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości (gruntu, części składowych oraz istniejących ograniczonych praw rzeczowych) położonych na terenie Powiatu Nowotarskiego.

status: zamknięte

WSZELKIE INFORMACJE ORAZ CAŁOŚĆ DOKUMENTACJI DOTYCZĄCA PRZEDMIOTOWEGO POSTĘPOWANIA DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ https://platformazakupowa.pl/pn/nowotarski