ZA.271.211.2024 Zapytanie ofertowe: Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość poniesionych szkód na nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 801 położonej w obrębie Lipnica Wielka, jedn. ewid. Lipnica Wielka. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

ZA.271.211.2024 Zapytanie ofertowe: Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość poniesionych szkód na nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 801 położonej w obrębie Lipnica Wielka, jedn. ewid. Lipnica Wielka.

status: zamknięte

WSZELKIE DOKUMENTY I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTOWEGO POSTĘPOWANIA ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ: https://platformazakupowa.pl/pn/nowotarski