Kontrast Biuletyn Informacji Publicznej
ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel.: (18) 26-613-00, fax: (18) 26-613-44, e-mail: starostwo@nowotarski.pl, Parking dla klientów urzędu - wjazd od Alei Tysiąclecia.


Dostawa licencji, oprogramowania oraz systemów w ramach projektu pn. „E-usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Nowotarskim”.

DOSTAWY: Dostawa licencji, oprogramowania oraz systemów w ramach projektu pn. „E-usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Nowotarskim”.
KRÓTKI OPIS:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji, oprogramowania oraz systemów w ramach projektu „E-usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Nowotarskim”, projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej.

2. Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 następujące części:

Część nr 1 - Dostawa niezbędnych kluczy i licencji do programów geodezyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.

Część nr 2 - Dostawa systemu informatycznego "geoportal powiatowy" w podziale na dwa etapy, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTĘPNE W ZAŁĄCZNIKU PDF.

CAŁOŚĆ DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ W KOLEJNYCH ZAŁĄCZNIKACH.