Dostawa licencji, oprogramowania oraz systemów w ramach projektu pn. „E-usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Nowotarskim”. | Urząd

Strona główna

Dostawa licencji, oprogramowania oraz systemów w ramach projektu pn. „E-usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Nowotarskim”.

status: zamknięte
DOSTAWY: Dostawa licencji, oprogramowania oraz systemów w ramach projektu pn. „E-usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Nowotarskim”.
KRÓTKI OPIS:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji, oprogramowania oraz systemów w ramach projektu „E-usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Nowotarskim”, projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej.

2. Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 następujące części:

Część nr 1 - Dostawa niezbędnych kluczy i licencji do programów geodezyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.

Część nr 2 - Dostawa systemu informatycznego "geoportal powiatowy" w podziale na dwa etapy, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTĘPNE W ZAŁĄCZNIKU PDF.

CAŁOŚĆ DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ W KOLEJNYCH ZAŁĄCZNIKACH.