2021/BZP 00179381/01 ZA.272.19.2021 Usługi pocztowe | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

2021/BZP 00179381/01 ZA.272.19.2021 Usługi pocztowe

status: zamknięte

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1)

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.)

 

Nazwa zamówienia: USŁUGI POCZTOWE

 

 

Wszelkie informację ma temat przedmiotowego postępownia dostępne są na stronie internetowej :  https://platformazakupowa.pl/pn/nowotarski