Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek w miejscowości Ratułów w dniu 06.11.2023 r. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek w miejscowości Ratułów w dniu 06.11.2023 r.

data wystawienia: 2.10.2023
status: zamknięte

ul. Krótka 6

34-471 LUDŹMIERZ

tel./fax: 18 26-556-10/18 26-402-37

 

 

 

 

Ludźmierz, dn. 02.10.2023

 

zlec. 413/23

GK.6640.6937.2023

Z A W I A D O M I E N I E

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

 

W związku z § 31 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 1390) działając na podstawie § 32 ust. Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 1390) oraz zgłoszenia pracy w PODGiK w Nowym Targu, uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 6 listopada 2023r. o godz. 9:00 w miejscowości Ratułów na dz. ewid. 4069/7, 4069/4 odbędzie się ustalenie przebiegu granic dz. ewid. nr 4069/7, 4069/4 z działkami sąsiednimi nr 4069/8, 11003/2, 4071/2, 4071/1, 4069/5.

Wyżej wymienione działki  należą do obrębu Ratułów, jednostka ewidencyjna Czarny Dunajec.                    

  Podjęte czynności mają na celu ustalenie granic w trybie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków.

 

                                                                                         

GEODETA UPRAWNIONY

mg inż. Tadeusz Urban

Nr uprawnień zawodowych 5997

                                                                                          ...................................................

            podpis geodety uprawnionego

Otrzymują:

  1. dz. ew. 4069/7
  2. dz. ew.  4069/4
  3. dz. ew. 4069/8
  4. dz. ew. 11003/2
  5. dz. ew. 4071/2
  6. dz. ew. 4071/1, 4069/5
  7. a/a.