Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek w miejscowości Piekielnik w dniu 03.11.2023 r. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek w miejscowości Piekielnik w dniu 03.11.2023 r.

data wystawienia: 2.10.2023
status: zamknięte

ul. Krótka 6

34-471 LUDŹMIERZ

tel./fax: 18 26-556-10/18 26-402-37

 

 

 

 

Ludźmierz, dn. 02.10.2023

 

zlec. 360/23

GK.6640.6211.2023

Z A W I A D O M I E N I E

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

 

W związku z § 31 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 1390) działając na podstawie § 32 ust. Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 1390) oraz zgłoszenia pracy w PODGiK w Nowym Targu, uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 3 listopada 2023r. o godz. 9:00 w miejscowości Piekielnik na dz. ewid. 7887 odbędzie się ustalenie przebiegu granic dz. ewid. nr 7887 z działkami sąsiednimi nr 7890/6, 7697/1, 7697/4, 7698/2, 7877/2.

Wyżej wymienione działki  należą do obrębu Piekielnik, jednostka ewidencyjna Czarny Dunajec.                   

  Podjęte czynności mają na celu ustalenie granic w trybie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków.

 

 

                                                                                         

GEODETA UPRAWNIONY

mg inż. Tadeusz Urban

Nr uprawnień zawodowych 5997

                                                                                          ...................................................

            podpis geodety uprawnionego

Otrzymują:

  1. dz. ew. 7887
  2. dz. ew. 7890/6
  3.  dz. ew. 7697/1, 7697/4
  4. dz. ew. 7698/2
  5. dz. ew. 7877/2
  6. a/a.