Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek w miejscowości Lipnica Mała w dniu 14.06.2023 r. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek w miejscowości Lipnica Mała w dniu 14.06.2023 r.

data wystawienia: 11.05.2023
status: zamknięte

U S Ł U G I   G E O D E Z Y J N E

G e o S t r a d a  s.c.

Magdalena Grojec, Zofia Śmiech

Siedziba: 34-472 Piekielnik 129C

Biuro: 34-400 Nowy Targ ul. Św.Katarzyny 4

Tel. (18) 263 95 28,   (18) 531 18 65

NIP 735-26-88-246, REGON 120415515

 

Piekielnik, dnia 11.05.2023 r.

 

GK.6640.1834.2023

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy Usługi Geodezyjne GeoStrada s.c. mgr inż. Magdalena Grojec dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Lipnica Mała, w jednostce ewidencyjnej Jabłonka:

Ustalenia/wyznaczenia/wznowienia przebiegu granic działek ewidencyjnych pomiędzy działkami oznaczonymi numerami 2473, 2474, 2476, 2477, 2480, 2503, 2504, 2537, 2538 z dz. 657/8, 2472, 2475, 2481, 2482, 2484, 2502, 2533, 2534, 2540 oraz pomiędzy działkami oznaczonymi numerami 2487 z dz. 2433, 2486, 2488, 2489, 2502, zgodnie z § 31-33 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2021.1390 z dnia 30.07.2021 r.);

Rozpoczęcie ww. czynności nastąpi w dniu 14.06.2023r. (środa) o godz. 13:00 w Lipnicy Małej przy budynku nr 568a.

G E O D E T A  U P R A W N I O N Y

                                                                         nr  u p r.  1 9 4 2 2

 

                                                                   mgr inż. Magdalena Grojec

                                                                                                       tel. +48 604 421 870

 

                                                             (pieczęć i podpis geodety)

 

Otrzymują:

 1. Właściciel dz. ewid. nr 2473
 2. Właściciel dz. ewid. nr 2474
 3. Właściciel dz. ewid. nr 2476
 4. Właściciel dz. ewid. nr 2477
 5. Właściciel dz. ewid. nr 2480
 6. Właściciel dz. ewid. nr 2487
 7. Właściciel dz. ewid. nr 2503
 8. Właściciel dz. ewid. nr 2504
 9. Właściciel dz. ewid. nr 2537
 10. Właściciel dz. ewid. nr 2538
 11. Właściciel dz. ewid. nr 657/8
 12. Właściciel dz. ewid. nr 2433
 13. Właściciel dz. ewid. nr 2472
 14. Właściciel dz. ewid. nr 2475
 15. Właściciel dz. ewid. nr 2481
 16. Właściciel dz. ewid. nr 2482
 17. Właściciel dz. ewid. nr 2484
 18. Właściciel dz. ewid. nr 2486
 19. Właściciel dz. ewid. nr 2488
 20. Właściciel dz. ewid. nr 2489
 21. Właściciel dz. ewid. nr 2502
 22. Właściciel dz. ewid. nr 2533
 23. Właściciel dz. ewid. nr 2534
 24. Właściciel dz. ewid. nr 2540