Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek w miejscowości Koniówka w dniu 14.06.2023 r. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek w miejscowości Koniówka w dniu 14.06.2023 r.

data wystawienia: 15.05.2023
status: zamknięte

GEODETA UPRAWNIONY

mgr inż. Magdalena Grojec

zam. ul. Bielska 21 Łopuszna

Biuro: ul. Św. Katarzyny 4

34 – 400 Nowy Targ

 

Nowy Targ, dnia 07.05.2023r.

 

GK.6640.1686.2023

 

Zlec. 2/2023

Sygn. akt I Ns 216/22

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się, że w związku ze zleceniem Sądu Rejonowego w Nowym Targu geodeta uprawniony mgr inż. Magdalena Grojec dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Koniówka, w jednostce ewidencyjnej Czarny Dunajec:

  • ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych pomiędzy działkami oznaczonymi numerami: 358/3, 7960  a dz. ewid. nr: 7945, 358/1, 7961, 421/4, 430, 7962  - zgodnie z § 31-33 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2021r. poz. 1390);

 

Rozpoczęcie ww. czynności nastąpi w dniu 14.06.2023r. (środa) o godz. 10.30

w Koniówce na działkach przedmiotowych.

 

W interesie Pana/Pani/Państwa jako właściciela nieruchomości leży udział w ww. czynnościach.

Jednocześnie informuję się, nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w tych czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia. Informuje się także o konieczności posiadania dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości osoby

deklarującej swój udział w tych czynnościach.

Otrzymują właściciele:

  1. Dz. ewid. nr 358/1.
  2. Dz. ewid. nr 421/4.
  3. Dz. ewid. nr 7961.
  4. Dz. ewid. nr 358/3.
  5. Dz. ewid. nr 7960.
  6. Dz. ewid. nr 430.
  7. Dz. ewid. nr 7945.
  8. Dz. ewid. nr 7962.
  9. a/a.