Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek w miejscowości Grywałd w dniu 20.06.2023 r. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek w miejscowości Grywałd w dniu 20.06.2023 r.

data wystawienia: 11.05.2023
status: zamknięte

U S Ł U G I   G E O D E Z Y J N E

G e o S t r a d a  s.c.

Magdalena Grojec, Zofia Śmiech

Siedziba: 34-472 Piekielnik 129C

Biuro: 34-400 Nowy Targ ul. Św.Katarzyny 4

Tel. (18) 263 95 28,   (18) 531 18 65

NIP 735-26-88-246, REGON 120415515

 

Nowy Targ, dnia 11.05.2023r.

 

GK.6640.2123.2022

 

Zlec. 85/2022

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy Usługi Geodezyjne GeoStrada s.c. mgr inż. Magdalena Grojec dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Grywałd, w jednostce ewidencyjnej Krościenko nad Dunajcem:

  • Ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych pomiędzy działkami oznaczonymi numerami: 281/14, 279/5 a dz. ewid. nr: 281/12, 281/8, 281/3, 295, 279/6, 227- zgodnie z § 31-33 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2021r. poz. 1390);

 

Rozpoczęcie ww. czynności nastąpi w dniu 20.06.2023r.(wtorek) o godz. 10.00

w Grywałdzie, ul. Podłazie, na działce przedmiotowej obok zabudowań nr 10.

W interesie Pana/Pani/Państwa jako właściciela nieruchomości leży udział w ww. czynnościach.                                 

Jednocześnie informuję się, nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w tych czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia. Informuje się także o konieczności posiadania dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości osoby

deklarującej swój udział w tych czynnościach.

Otrzymują właściciele:

  1. Dz. ewid. nr 279/5.
  2. Dz. ewid. nr 281/14.
  3. Dz. ewid. nr 279/6.
  4. Dz. ewid. nr 281/3.
  5. Dz. ewid. nr 281/8.
  6. Dz. ewid. nr 295.
  7. Dz. ewid. nr 227.
  8. Dz. ewid. nr 281/12.
  9. a/a.