Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek w miejscowości Gronków w dniu 13.06.2023 r. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek w miejscowości Gronków w dniu 13.06.2023 r.

data wystawienia: 11.05.2023
status: zamknięte

U S Ł U G I   G E O D E Z Y J N E

G e o S t r a d a  s.c.

Magdalena Grojec, Zofia Śmiech

Siedziba: 34-472 Piekielnik 129C

Biuro: 34-400 Nowy Targ ul. Św.Katarzyny 4

Tel. (18) 263 95 28,   (18) 531 18 65

NIP 735-26-88-246, REGON 120415515

 

Nowy Targ, dnia 11.05.2023r.

 

GK.6640.1665.2023

 

Zlec. 31/2023

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy Usługi Geodezyjne GeoStrada s.c. mgr inż. Magdalena Grojec dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Gronków, w jednostce ewidencyjnej Nowy Targ:

 • Ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych pomiędzy działkami oznaczonymi numerami: 1596/4, 1596/5, 1596/6, 1596/7, 1596/8 a dz. ewid. nr: 1584/3, 1575/5, 1597/2, 1597/3, 3663, 1595/5, 1595/4, 1595/3, 1585/10, 1585/9, 1585/8, 1585/7, 1585/6, 1585/5, 1585/4 - zgodnie z § 31-33 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2021r. poz. 1390);

 

Rozpoczęcie ww. czynności nastąpi w dniu 13.06.2023r.(wtorek) o godz. 10.00

w Gronkowie, ul. Jana Pawła II, na działkach przedmiotowych.

W interesie Pana/Pani/Państwa jako właściciela nieruchomości leży udział w ww. czynnościach.                                 

Jednocześnie informuję się, nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w tych czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia. Informuje się także o konieczności posiadania dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości osoby

deklarującej swój udział w tych czynnościach.

Otrzymują właściciele:

 1. Dz. ewid. nr 1596/4.
 2. Dz. ewid. nr 1596/5.
 3. Dz. ewid. nr 1596/6.
 4. Dz. ewid. nr 1596/7.
 5. Dz. ewid. nr 1596/8.
 6. Dz. ewid. nr 1585/7.
 7. Dz. ewid. nr 1585/8.
 8. Dz. ewid. nr 1585/9.
 9. Dz. ewid. nr 1584/3.
 10.  Dz. ewid. nr 1597/3.
 11.  Dz. ewid. nr 1597/2.
 12. Dz. ewid. nr 1575/5.

U S Ł U G I   G E O D E Z Y J N E

G e o S t r a d a  s.c.

Magdalena Grojec, Zofia Śmiech

Siedziba: 34-472 Piekielnik 129C

Biuro: 34-400 Nowy Targ ul. Św.Katarzyny 4

Tel. (18) 263 95 28,   (18) 531 18 65

NIP 735-26-88-246, REGON 120415515

 

Nowy Targ, dnia 11.05.2023r.

 

GK.6640.1665.2023

 

Zlec. 31/2023

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy Usługi Geodezyjne GeoStrada s.c. mgr inż. Magdalena Grojec dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Gronków, w jednostce ewidencyjnej Nowy Targ:

 • Ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych pomiędzy działkami oznaczonymi numerami: 1596/4, 1596/5, 1596/6, 1596/7, 1596/8 a dz. ewid. nr: 1584/3, 1575/5, 1597/2, 1597/3, 3663, 1595/5, 1595/4, 1595/3, 1585/10, 1585/9, 1585/8, 1585/7, 1585/6, 1585/5, 1585/4 - zgodnie z § 31-33 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2021r. poz. 1390);

 

Rozpoczęcie ww. czynności nastąpi w dniu 13.06.2023r.(wtorek) o godz. 10.00

w Gronkowie, ul. Jana Pawła II, na działkach przedmiotowych.

W interesie Pana/Pani/Państwa jako właściciela nieruchomości leży udział w ww. czynnościach.                                 

Jednocześnie informuję się, nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w tych czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia. Informuje się także o konieczności posiadania dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości osoby

deklarującej swój udział w tych czynnościach.

 1.  Dz. ewid. nr 1595/5.
 2.  Dz. ewid. nr 1585/4.
 3.  Dz. ewid, nr 1585/5.
 4.  Dz. ewid. nr 1585/6.
 5.  Dz. ewid. nr 1585/10.
 6.  Dz. ewid. nr 1595/3.
 7.  Dz. ewid. nr 1595/4.
 8.  Dz. ewid. nr 3663.
 9.  a/a.