Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Szaflary w dniu 14.04.2023 r. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Szaflary w dniu 14.04.2023 r.

data wystawienia: 20.03.2023
status: zamknięte

USŁUGI GEODEZYJNE ’’BACHULA’’

Mirosław Bachula

34-721 Raba Wyżna 260A

Tel. 570-894-037, e-mail: geobachula@gmail.com

NIP: 735-245-33-42, REGON:369883522

 

Raba Wyżna, dnia 08.03.2023 r.

 

GK.6640.1285.2023

Z A W I A D O M I E N I E

o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości podlegających podziałowi

 

Zawiadamia się zgodnie z § 6 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U.2004 Nr 268 poz. 2663), że w dniu   14 kwietnia 2023 r. o godz 11.00 w miejscowości Szaflary zostaną przeprowadzone czynności przyjęcia granic nieruchomości podlegających podziałowi tj. dz. ewid. nr 3448/2.

W/w działki ewidencyjne należą w operacie ewidencji gruntów do jednostki ewid. Szaflary, obręb Szaflary.

 

Otrzymują właściciele:

 

  1. dz. 3448/2.