Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Pyzówka w dniu 21.12.2021r. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Pyzówka w dniu 21.12.2021r.

data wystawienia: 26.11.2021
status: zamknięte

USŁUGI GEODEZYJNE ’’BACHULA’’

Mirosław Bachula

34-721 Raba Wyżna 260A

Tel. 570-894-037, e-mail: geobachula@gmail.com

Raba Wyżna, dnia 25.11.2021 r.

GK.6640.8797.2021

Z A W I A D O M I E N I E

o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości podlegających podziałowi

 Zgodnie z § 6 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. 2004 Nr 268 poz. 2663).

 

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Działając na podstawie § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 poz. 1390.) oraz zgłoszenia pracy w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Targu (GK.6640.8797.2021)

 

Uprzejmie zawiadamiam że w dniu   21 grudnia 2021r. o godz 10.00 w miejscowości Pyzówka zostaną przeprowadzone czynności przyjęcia granic nieruchomości podlegających podziałowi oraz czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej tj. dz. ewid. nr 2321/26 z nieruchomościami sąsiednimi, tj. dz. ew.: 3053/2, 2321/14, 2321/29, 2321/28, 2321/25.

W/w działki ewidencyjne należą w operacie ewidencji gruntów do jednostki ewid. 121109_2, Nowy Targ, obręb 0017, Pyzówka.

Otrzymują właściciele:

  1. dz. ew. 2321/26.
  2. dz. ew.2321/28, 2321/25, 3053/2.
  3. dz. ew. 2321/29.
  4. dz. ew. 2321/14.