Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Pieniążkowice w dniu 28.04.2023 r. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Pieniążkowice w dniu 28.04.2023 r.

data wystawienia: 16.03.2023
status: zamknięte

 

ul. Krótka 6

34-471 LUDŹMIERZ

tel./fax: 18 26-556-10/18 26-402-37

Ludźmierz, dn. 15.03.2023

zlec. 59/23

GK.6640.1220.2023

Z A W I A D O M I E N I E

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

 

                       

                        W związku z § 31 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 1390) działając na podstawie § 32 ust. Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 1390) oraz zgłoszenia pracy w PODGiK w Nowym Targu, uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 28 kwietnia 2023r. o godz. 9:00 w miejscowości Pieniążkowice na dz. ewid. 598/8 odbędzie się ustalenie przebiegu granic dz. ewid. nr 598/8 z działkami sąsiednimi nr 598/7, 595/19, 595/104, 595/20, 595/113, 595/21, 595/23, 595/24, 595/25, 595/26, 598/9.

Wyżej wymienione działki  należą do obrębu Pieniążkowice, jednostka ewidencyjna Czarny Dunajec.            

  Podjęte czynności mają na celu ustalenie granic w trybie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków.

 

                                                                                         

GEODETA UPRAWNIONY

mg inż. Tadeusz Urban

Nr uprawnień zawodowych 5997

Otrzymują:

 1. dz. ew. 598/8
 2. dz. ew. 598/7
 3.  dz. ew. 595/19
 4. dz. ew. 595/104
 5. dz. ew. 595/20
 6. dz. ew. 595/113
 7. dz. ew. 595/25
 8. dz. ew. 595/26
 9. dz. ew. 598/9
 10. dz. ew. 595/21
 11. dz. ew. 595/23
 12. dz. ew. 595/24
 13. a/a.