Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Czarny Dunajec w dniu 19.04.2023 r. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Czarny Dunajec w dniu 19.04.2023 r.

data wystawienia: 22.03.2023
status: zamknięte

SILKGEO USŁUGI GEODEZYJNE                                                                                        Zakopane, 21.03.2023 r.

Patrycja Niżnik

ul. Nowotarska 36c, 34-500 Zakopane

e-mail: silkgeo.biuro@gmail.com

NIP 7361740472, REGON 522133381

Tel. 796 683 393

 

 

ZAWIADOMIENIE

o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych

 

 

Na podstawie §32 ust. 1 rozporządzenia  w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2021, poz. 1390), Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2020 Nr 0 poz. 1429 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w PODGiK w Nowym Targu (ID zgłoszenia: GK.6640.9501.2022)

uprzejmie zawiadamiam,

że w dniu 19.04.2023r. (środa) o godz. 14:00 w miejscowości CZARNY DUNAJEC odbędą się czynności ustalenia przebiegu granic dz.ewid.nr 3647 z działkami sąsiednimi nr: 3646, 3645, 3648 oraz 3649.

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela. Osoby biorące udział w czynnościach ustalenia granic powinny posiadać dokument tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela – pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.

 

*Stabilizacja znaków granicznych:  Jeżeli podmioty ewidencyjne biorące udział w czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych wniosą, po wykonaniu czynności ustalenia, o taką stabilizację, zostanie wykonana na ich koszt.

                                                                                                                                                                                                      

mgr inż. Patrycja Niżnik

geodeta

 

                                                                                                                                              

Zawiadamia się właścicieli / władających/ posiadaczy / spadkobierców:

  1. dz.ewid.nr 3645, 3646, 3647, 3648 oraz 3649.
  2. a/a