Wezwanie spadkobierców zmarłego mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju Pana Jakuba Galusia | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Wezwanie spadkobierców zmarłego mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju Pana Jakuba Galusia

data wystawienia: 9.05.2019
status: aktualne

 DPS-DTS-411-4/14                                                                              Rabka, dnia 09.05.2019 r.

 

 O g ł o s z e n i e

 

 

            Dom Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju, ul. Parkowa 4, działając na podstawie art. 6 pkt 5 Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów/ Dz.U. Nr 208, poz.1537

z późn. zm/   p o s  z u k u j e    i    w z y w a    spadkobierców zmarłego mieszkańca tut. Domu

 

Pana Jakuba Galusia  ur. 29 kwietnia 1932 r. w Nowej Białej, syna Jakuba i Katarzyny z domu Frankowicz do odbioru depozytu.

 

W celu odbioru depozytu należy przeprowadzić postępowanie spadkowe  i przedłożyć Postanowienie Sądu stwierdzające nabycie spadku lub notarialne Poświadczenie Dziedziczenia.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 w/w Ustawy termin do odbioru depozytu wynosi 3 lata.

 

Niepodjęcie depozytu przez spadkobierców w wyznaczonym terminie spowoduje jego likwidację

poprzez przejście na własność  Skarbu Państwa.

 

Ogłoszenie zostaje zamieszczone na tablicy informacyjnej tut. Domu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 09.05.2019 r.

 

 

                                                                                                          Dyrektor DPS

Tomasz Obrusik