Wydanie zezwolenia na transport odpadów

W związku z utworzeniem z dniem 24 stycznia 2018 r. Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z p. zm.) prowadzonym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, w celu wpisu do Rejestru należy złożyć wniosek o wpis w terminie 6 miesięcy od dnia jego utworzenia.

Więcej informacji na temat składania wniosków, wpisu do rejestru i wymaganych dodatkowych dokumentów można znaleźć na stronie internetowej www.malopolska.pl/rejestr. lub telefonicznie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego - osoba do kontaktu: p. Maria Sadlik tel.: 12 63 03 587 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Wydanie zezwolenia na transport odpadów

W związku z utworzeniem z dniem 24 stycznia 2018 r. Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z p. zm.) prowadzonym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, w celu wpisu do Rejestru należy złożyć wniosek o wpis w terminie 6 miesięcy od dnia jego utworzenia.

Więcej informacji na temat składania wniosków, wpisu do rejestru i wymaganych dodatkowych dokumentów można znaleźć na stronie internetowej www.malopolska.pl/rejestr. lub telefonicznie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego - osoba do kontaktu: p. Maria Sadlik tel.: 12 63 03 587