Powiatowy Zarząd Dróg | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Powiatowy Zarząd Dróg

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z przepisami prawa z dniem 1 maja 2008 r. organy władzy publicznej są zobowiązane do przyjmowania dokumentów w postaci elektronicznej (wnoszenia podań i wniosków oraz innych czynności w postaci elektronicznej).

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) - jest środkiem komunikacji elektronicznej, który służy przekazywaniu informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.


Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

  • Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades lub profilem zaufanym.
  • Wielkość załącznika dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

Adres skrytki odbiorczej urzędu:
/PZD_StarostwoNT/skrytka

1. Skargi, wnioski, zapytania do urzędu.
Link do usługi