Status prawny - Zespół Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu | Jednostki / Szkoły

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Status prawny
Zespół Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu

Zespół Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu jest jednostką organizacyjną Powiatu Nowotarskiego, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.
Placówka działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4)  oraz  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4, 619 i 762) oraz statutu szkoły.

Organem prowadzącym Zespół Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu jest Powiat Nowotarski.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie.

Metka

Podmiot publikujący
Zespół Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu
Informację wytworzył
Radosław Jastrzębski
Data wytworzenia
15.09.2021
Informację opublikował
Radosław Jastrzębski
Data publikacji
15.09.2021
Informację zmienił
Ryszard Gruszka
Data ostatniej zmiany
10.12.2021