Status prawny - Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce-Zdroju | Jednostki / Szkoły

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Status prawny
Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce-Zdroju

Muzeum działa na podstawie:

  • ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (Dz. U. z 1997 roku Nr 5, poz. 24 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o muzeach";
  • ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 roku Nr 13, poz. 123 z późn. zm.), zwaną dalej "ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej";
  • Statutu Muzeum im. Władysława Orkana nadanego uchwałą nr 279 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 26 lutego 2009 r.
  • Regulaminu Organizacyjnego Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce-Zdroju


Muzeum jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury Powiatu Nowotarskiego pod numerem 3 i posiada osobowość prawną: RIK/PN/3/99

Organizatorem Muzeum jest Powiat Nowotarski.

Muzeum używa pieczęci prostokątnej z nazwą i adresem Muzeum.

Metka

Podmiot publikujący
Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce-Zdroju
Informację wytworzył
Wojciech Kusiak
Data wytworzenia
16.09.2021
Informację opublikował
Dariusz Łukasik
Data publikacji
31.12.2021
Informację zmienił
Dariusz Łukasik
Data ostatniej zmiany
5.01.2022
Nazwa pliku
Statut Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce-Zdroju
Podmiot publikujący
Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce-Zdroju
Informację wytworzył
Wojciech Kusiak
Data wytworzenia
9.06.2021
Informację opublikował
Dariusz Łukasik
Data publikacji
31.12.2021
Nazwa pliku
Uchwała Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmian w Statucie Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce-Zdroju
Podmiot publikujący
Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce-Zdroju
Informację wytworzył
Wojciech Kusiak
Data wytworzenia
9.06.2021
Informację opublikował
Dariusz Łukasik
Data publikacji
31.12.2021