Kontrast Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TARGU ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel. (18) 26-613-00, fax. (18) 26-613-44, e-mail: starostwo@nowotarski.pl

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli

Protokół kontroli przeprowadzonej w dniach 7-29.08.2017r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Nowym Targu

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Nowym Targu

Zakres kontroli: Sprawy organizacyjne, gospodarka finansowa jednostki w latach 2015, 2016 – kontrola kompleksowa.

Wyłączenie jawności danych osobowych na podstawie art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016r. poz. 1764).

Organ dokonujący wyłączenia – Starosta Nowotarski.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Maria Cypara
Data wytworzenia
29.08.2017
Informację opublikował
Katarzyna Dziedzina
Data publikacji
18.09.2017 9:40
Nazwa pliku
Protokół kontroli
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Maria Cypara
Data wytworzenia
29.08.2017
Informację opublikował
Katarzyna Dziedzina
Data publikacji
18.09.2017 9:40

Protokół kontroli przeprowadzonej w dniu 10.07.2017r. w Auto Centrum Golemo Spółka Jawna Kraków

Jednostka kontrolowana: Auto Centrum Golemo Spółka Jawna Kraków

Zakres kontroli: Zgodność prowadzonej działalności gospodarczej w stacji kontroli pojazdów z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017r. poz. 128 t.j. ze zm.)

Wyłączenie jawności danych osobowych na podstawie art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016r. poz. 1764).

Organ dokonujący wyłączenia – Starosta Nowotarski.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Michał Krauze
Data wytworzenia
10.07.2017
Informację opublikował
Katarzyna Dziedzina
Data publikacji
15.09.2017 15:13
Nazwa pliku
Protokół kontroli
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Michał Krauze
Data wytworzenia
10.07.2017
Informację opublikował
Katarzyna Dziedzina
Data publikacji
15.09.2017 15:14

Protokół kontroli przeprowadzonej w dniu 7.07.2017r. w P.H.T. Wróblex w Nowym Targu

Jednostka kontrolowana: P.H.T. "Wróblex" w Nowym Targu

Zakres kontroli: Zgodność prowadzonej działalności gospodarczej w stacji kontroli pojazdów z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017r. poz. 128 t.j. ze zm.)

Wyłączenie jawności danych osobowych na podstawie art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016r. poz. 1764).

Organ dokonujący wyłączenia – Starosta Nowotarski.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Michał Krauze
Data wytworzenia
7.07.2017
Informację opublikował
Katarzyna Dziedzina
Data publikacji
15.09.2017 15:11
Nazwa pliku
Protokół kontroli
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Michał Krauze
Data wytworzenia
7.07.2017
Informację opublikował
Katarzyna Dziedzina
Data publikacji
15.09.2017 15:11

Protokół kontroli przeprowadzonej w dniu 10.07.2017r. w Auto-Servis Krzysztof Boroń w Nowym Targu

Jednostka kontrolowana: Auto-Servis Nowy Targ

Zakres kontroli: Zgodność prowadzonej działalności gospodarczej w stacji kontroli pojazdów z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017r. poz. 128 t.j. ze zm.)

Wyłączenie jawności danych osobowych na podstawie art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016r. poz. 1764).

Organ dokonujący wyłączenia – Starosta Nowotarski.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Michał Krauze
Data wytworzenia
10.07.2017
Informację opublikował
Katarzyna Dziedzina
Data publikacji
15.09.2017 15:07
Nazwa pliku
Protokół kontroli
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Michał Krauze
Data wytworzenia
10.07.2017
Informację opublikował
Katarzyna Dziedzina
Data publikacji
15.09.2017 15:08

Protokół kontroli przeprowadzonej w dniu 6.07.2017r. w Moto Service Worwa Spółka Jawna w Nowym Targu

Jednostka kontrolowana: Moto Service Worwa Spółka Jawna

Zakres kontroli: Zgodność prowadzonej działalności gospodarczej w stacji kontroli pojazdów z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017r. poz. 128 t.j. ze zm.)

Wyłączenie jawności danych osobowych na podstawie art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016r. poz. 1764).

Organ dokonujący wyłączenia – Starosta Nowotarski.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Michał Krauze
Data wytworzenia
6.07.2017
Informację opublikował
Katarzyna Dziedzina
Data publikacji
15.09.2017 14:48
Nazwa pliku
Protokół kontroli
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Michał Krauze
Data wytworzenia
6.07.2017
Informację opublikował
Katarzyna Dziedzina
Data publikacji
15.09.2017 14:50

Protokół kontroli przeprowadzonej w dniu 1.08.2017r. w Policealnej Szkole Budownictwa "Żak" w Nowym Targu

Jednostka kontrolowana: Policealna Szkoła Budownictwa "Żak" w Nowym Targu

Zakres kontroli: Realizacja Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek prowadzonych przez podmioty nie będące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania w latach 2015, 2016.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Maria Cypara
Data wytworzenia
1.08.2017
Informację opublikował
Katarzyna Dziedzina
Data publikacji
31.08.2017 12:41
Nazwa pliku
Protokół kontroli
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Maria Cypara
Data wytworzenia
1.08.2017
Informację opublikował
Katarzyna Dziedzina
Data publikacji
31.08.2017 12:42

Protokół kontroli przeprowadzonej w dniu 31.07.2017r. w Policealnej Szkole Kosmetyki i Fryzjerstwa "Żak" w Nowym Targu

Jednostka kontrolowana: Policealna Szkoła Kosmetyki i Fryzjerstwa "Żak" w Nowym Targu

Zakres kontroli: Realizacja Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek prowadzonych przez podmioty nie będące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania w latach 2015, 2016.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Maria Cypara
Data wytworzenia
31.07.2017
Informację opublikował
Katarzyna Dziedzina
Data publikacji
31.08.2017 12:01
Nazwa pliku
Protokół kontroli
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Maria Cypara
Data wytworzenia
31.07.2017
Informację opublikował
Katarzyna Dziedzina
Data publikacji
31.08.2017 12:16

Protokół kontroli przeprowadzonej w dniu 31.07.2017r. w Policealnej Szkole Informatyki "Żak" w Nowym Targu

Jednostka kontrolowana: Policealna Szkoła Informatyki "Żak" w Nowym Targu

Zakres kontroli: Realizacja Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek prowadzonych przez podmioty nie będące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania w latach 2015, 2016.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Maria Cypara
Data wytworzenia
31.07.2017
Informację opublikował
Katarzyna Dziedzina
Data publikacji
31.08.2017 11:59
Nazwa pliku
Protokół kontroli
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Maria Cypara
Data wytworzenia
31.07.2017
Informację opublikował
Katarzyna Dziedzina
Data publikacji
31.08.2017 11:59

Protokół kontroli przeprowadzonej w dniu 26.07.2017r. w Policealnej Szkole Opieki Medycznej"Żak" w Nowym Targu

Jednostka kontrolowana: Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak" w Nowym Targu

Zakres kontroli: Realizacja Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek prowadzonych przez podmioty nie będące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania w latach 2015, 2016.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Maria Cypara
Data wytworzenia
26.07.2017
Informację opublikował
Katarzyna Dziedzina
Data publikacji
31.08.2017 11:56
Nazwa pliku
Protokół kontroli
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Maria Cypara
Data wytworzenia
26.07.2017
Informację opublikował
Katarzyna Dziedzina
Data publikacji
31.08.2017 11:56

Protokół kontroli przeprowadzonej w dniu 24.07.2017r. w Policealnej Szkole Medycznej"Żak" w Nowym Targu

Jednostka kontrolowana: Policealna Szkoła Medyczna "Żak" w Nowym Targu

Zakres kontroli: Realizacja Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek prowadzonych przez podmioty nie będące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania w latach 2015, 2016.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Maria Cypara
Data wytworzenia
24.07.2017
Informację opublikował
Katarzyna Dziedzina
Data publikacji
31.08.2017 11:52
Nazwa pliku
Protokół kontroli
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Maria Cypara
Data wytworzenia
24.07.2017
Informację opublikował
Katarzyna Dziedzina
Data publikacji
31.08.2017 11:53
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Nowym Targu Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia