Rejestry | Starostwo Powiatowe

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Rejestry

 

Wykaz rejestrów prowadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu:

 • Rejestr pozwoleń na budowę (Wydział Administracji Budowlano – Architektonicznej);

 • Rejestr Uchwał Rady Powiatu Nowotarskiego (Wydział Organizacyjny);

 • Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Nowotarskiego (Wydział Organizacyjny);

 • Rejestr Zarządzeń Starosty Powiatu Nowotarskiego (Wydział Organizacyjny);

 • Centralny Rejestr umów i porozumień (Wydział Organizacyjny);

 • Centralny Rejestr skarg i wniosków (Wydział Organizacyjny);

 • Rejestr stowarzyszeń zwykłych (Wydział Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa);

 • Rejestr stowarzyszeń KRS (Wydział Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa)

 • Rejestr fundacji (Wydział Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa);

 • Ewidencja klubów sportowych (Wydział Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa);

 • Ewidencja uczniowskich klubów sportowych (Wydział Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa);

 • Rejestr zwierząt egzotycznych (Wydział Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych);

 • Rejestr przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów (Wydział Komunikacji i Transportu);

 • Rejestr przedsiębiorców prowadzących środek szkolenia kierowców (Wydział Komunikacji i Transportu);

 

 

Udostępnienie informacji zawartych w rejestrach następuje na wniosek osoby zainteresowanej zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.), z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm) jeżeli dany rejestr stanowi zbiór danych osobowych w rozumieniu tej ustawy.

 

Rejestry:

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marcin Kuska
Data wytworzenia
2.08.2023
Informację opublikował
Bartłomiej Szczerba
Data publikacji
17.09.2012
Informację zmienił
Marcin Kuska
Data ostatniej zmiany
2.08.2023
Nazwa pliku
Inwestycje celu publicznego z zakresu łączności publicznej - rok 2019
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marcin Kuska
Data wytworzenia
22.11.2019
Informację opublikował
Marcin Kuska
Data publikacji
22.11.2019
Informację zmienił
Marcin Kuska
Data ostatniej zmiany
22.11.2019
Nazwa pliku
Inwestycje celu publicznego z zakresu łączności publicznej - rok 2020
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marcin Kuska
Data wytworzenia
1.01.2020
Informację opublikował
Marcin Kuska
Data publikacji
2.01.2020
Informację zmienił
Marcin Kuska
Data ostatniej zmiany
2.01.2020
Nazwa pliku
Inwestycje celu publicznego z zakresu łączności publicznej - rok 2021
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marcin Kuska
Data wytworzenia
4.01.2021
Informację opublikował
Marcin Kuska
Data publikacji
4.01.2021
Informację zmienił
Marcin Kuska
Data ostatniej zmiany
4.01.2021
Nazwa pliku
Inwestycje celu publicznego z zakresu łączności publicznej - rok 2022
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marcin Kuska
Data wytworzenia
3.01.2022
Informację opublikował
Marcin Kuska
Data publikacji
3.01.2022
Informację zmienił
Marcin Kuska
Data ostatniej zmiany
3.01.2022
Nazwa pliku
Inwestycje celu publicznego z zakresu łączności publicznej - rok 2023
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marcin Kuska
Data wytworzenia
2.01.2023
Informację opublikował
Marcin Kuska
Data publikacji
2.01.2023
Informację zmienił
Marcin Kuska
Data ostatniej zmiany
2.01.2023
Nazwa pliku
Rejestr zgłoszeń robót budowlanych z projektem - rok 2022
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marcin Kuska
Data wytworzenia
3.01.2022
Informację opublikował
Marcin Kuska
Data publikacji
3.01.2022
Informację zmienił
Marcin Kuska
Data ostatniej zmiany
3.01.2022
Nazwa pliku
Rejestr zgłoszeń robót budowlanych z projektem - rok 2023
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marcin Kuska
Data wytworzenia
2.01.2023
Informację opublikował
Marcin Kuska
Data publikacji
2.01.2023
Informację zmienił
Marcin Kuska
Data ostatniej zmiany
2.01.2023
Nazwa pliku
Rejestr zgłoszeń robót budowlanych z projektem dla domków do 70 m2 - rok 2023
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marcin Kuska
Data wytworzenia
2.01.2023
Informację opublikował
Marcin Kuska
Data publikacji
2.01.2023
Informację zmienił
Marcin Kuska
Data ostatniej zmiany
2.01.2023
Nazwa pliku
Rejestr zgłoszeń robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę - rok 2022
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marcin Kuska
Data wytworzenia
3.01.2022
Informację opublikował
Marcin Kuska
Data publikacji
3.01.2022
Informację zmienił
Marcin Kuska
Data ostatniej zmiany
3.01.2022
Nazwa pliku
Rejestr zgłoszeń robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę - rok 2023
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marcin Kuska
Data wytworzenia
2.01.2023
Informację opublikował
Marcin Kuska
Data publikacji
2.01.2023
Informację zmienił
Marcin Kuska
Data ostatniej zmiany
2.01.2023
Nazwa pliku
Rejestr stowarzyszeń zwykłych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Magdalena Węgrzyn
Data wytworzenia
3.09.2019
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
26.08.2019
Informację zmienił
Magdalena Węgrzyn
Data ostatniej zmiany
21.03.2022
Nazwa pliku
Rejestr stowarzyszeń KRS
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Piotr Klimowski
Data wytworzenia
15.06.2020
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
26.08.2019
Informację zmienił
Magdalena Węgrzyn
Data ostatniej zmiany
21.03.2022
Nazwa pliku
Rejestr fundacji
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Piotr Klimowski
Data wytworzenia
26.08.2019
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
26.08.2019
Informację zmienił
Magdalena Węgrzyn
Data ostatniej zmiany
21.03.2022
Nazwa pliku
Ewidencja klubów sportowych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Piotr Klimowski
Data wytworzenia
26.08.2019
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
26.08.2019
Informację zmienił
Magdalena Węgrzyn
Data ostatniej zmiany
21.03.2022
Nazwa pliku
Rejestr Instytucji Kultury
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Piotr Klimowski
Data wytworzenia
17.08.2022
Informację opublikował
Piotr Klimowski
Data publikacji
17.08.2022
Informację zmienił
Piotr Klimowski
Data ostatniej zmiany
21.12.2023
Nazwa pliku
Księga Rejestrowa - Teatr Lalek Rabcio w Rabce-Zdroju
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber - Starosta Nowotarski
Data wytworzenia
31.08.2022
Informację opublikował
Piotr Klimowski
Data publikacji
10.10.2022
Informację zmienił
Piotr Klimowski
Data ostatniej zmiany
5.04.2024
Nazwa pliku
Księga Rejestrowa - Muzeum im. Wł. Orkana w Rabce-Zdroju
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Piotr Klimowski
Data wytworzenia
17.08.2022
Informację opublikował
Piotr Klimowski
Data publikacji
17.08.2022
Informację zmienił
Piotr Klimowski
Data ostatniej zmiany
5.04.2024
Nazwa pliku
Księga Rejestrowa - Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Piotr Klimowski
Data wytworzenia
17.08.2022
Informację opublikował
Piotr Klimowski
Data publikacji
17.08.2022
Informację zmienił
Piotr Klimowski
Data ostatniej zmiany
20.03.2024