Powiatowy Rzecznik Konsumentów | Starostwo Powiatowe

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Ewa Barczuk- Kałat

ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ

pokój: 3.20, II piętro
numery telefonu: 18 26 61 314, kom. 600 838 631
e-mail: rzecznik@nowotarski.pl

Pracownicy:

Aneta Gąsienica - Kotelnicka

ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ

pokój:

3.20, II piętro

Zadania:

Do zakresu działania Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy w szczególności:

1. Usługi publiczne

1.1. Ochrona i edukacja konsumenta

1.1.1. Poradnictwo w zakresie ochrony interesów konsumentów

1.1.2. Edukacja konsumencka

1.1.2.1. Udostępnianie ulotek informacyjnych dot. ochrony praw konsumenta

1.1.2.2. Prowadzenie zajęć edukacyjnych z młodzieżą szkolną

1.1.3. Reprezentowanie w sprawach z zakresu ochrony praw konsumenckich

1.1.3.1. Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów

1.1.3.2. Występowanie do sądów w sprawach konsumenckich

1.1.3.3. Występowanie do organów ścigania o wszczęcie postępowania przeciwko przedsiębiorcy

1.1.3.4. Współdziałanie z właściwą miejscowo delegaturą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami inspekcji oraz organizacjami konsumenckimi

1.1.3.5. Występowanie w sprawach zmiany bądź stanowienia prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Dariusz Łukasik
Data wytworzenia
13.01.2012
Informację opublikował
Małgorzata Burtan
Data publikacji
13.01.2012
Informację zmienił
Joanna Kaleta
Data ostatniej zmiany
11.05.2021