XXXVII SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Rada Powiatu

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

XXXVII SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

23 grudnia 2021

Uprzejmie informuję, XXXVII Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego odbędzie się
w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w dniu 30 grudnia (czwartek) 2021 roku o godz. 1300 proponując następujący porządek obrad:

Osoby chcące uczestniczyć w obradach sesji Rady Powiatu jako widzowie proszę o korzystanie z transmisji na portalu youtube.com

 https://www.youtube.com/channel/UClrZKP92nQEi2xzLwtoYkbA/featured

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021 Nr 224/XXV/2020 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku.
 7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.
 8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wykazu kwot wydatków zamieszczonych w budżecie powiatu nowotarskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.
 9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Nowotarskiego na rok 2022. – wraz z autopoprawką.
 10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego -– wraz z autopoprawką.
 11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.
 12. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie powierzenia przez Powiat Nowotarski Gminie Szaflary prowadzenia zadania z zakresu dróg publicznych.
 13. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (Dział - Długopole – Wróblówka - Czarny Dunajec - Stare Bystre – Rogoźnik – Ludźmierz - Nowy Targ.).
 14. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (Łapszanka  – Łapsze Wyżne – Łapsze Niżne – Niedzica – Falsztyn – Frydman – Dębno – Harklowa – Łopuszna – Ostrowsko – Waksmund - Nowy Targ).
 15.  Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z wyników kontroli w zakresie wykonania dochodów przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu za lata 2016-2020, ze szczególnym uwzględnieniem dochodów z umów za zajęcie pasa drogowego.
 1. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z wyników realizacji zadań przez Podhalański Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu w zakresie realizacji umowy z Firmą obsługującą parking przy Szpitalu oraz termomodernizacji Szpitala
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 3. Wolne wnioski.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego

Tadeusz Rafacz

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Tadeusz Rafacz
Data wytworzenia
22.12.2021
Informację opublikował
Anna Chełmecka
Data publikacji
23.12.2021