Posiedzenie Komisji Geodezji, Rolnictwa, Gospodarki Wodnej, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - 2.12.2020 | Rada Powiatu

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Posiedzenie Komisji Geodezji, Rolnictwa, Gospodarki Wodnej, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
2.12.2020

miejsce: Komisja odbywać się będzie w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

Zapraszam na posiedzenie Komisji Geodezji, Rolnictwa, Gospodarki Wodnej,Leśnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 2 grudnia 2020 roku,o godz. 9:00 w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 23.09.2020r.

 3. Ochrona przyrody i krajobrazu na terenie powiatu nowotarskiego i konsekwencje
  funkcjonowania takich form ochrony dla mieszkańców powiatu.

 4. Przedstawienie kontynuacji prac związanych z modernizacją operatu ewidencji gruntów i
  budynków (EGiB) na terenie Powiatu Nowotarskiego oraz stanu realizacji prac związanych z projektem „E-usługi w informacji przestrzennej”.

 5. Wydanie opinii do projektu Budżetu Powiatu Nowotarskiego na 2021 rok.

 6. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.

 7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji
Irena Rataj

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Weronika Kułach
Data wytworzenia
25.11.2020
Informację opublikował
Weronika Kułach
Data publikacji
25.11.2020
Informację zmienił
Weronika Kułach
Data ostatniej zmiany
25.11.2020