Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 30.10.2020 | Rada Powiatu

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
30.10.2020

miejsce: Komisja odbywać się będzie w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

Zapraszam na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbędzie się w dniu 30 październikaa 2020 roku o godz. 8:00 w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.

  2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji z dnia 17 września 2020r.

  3. Zapoznanie się i rozpatrzenie petycji z dnia 1 października w sprawie przyjęcia przez Radę Miasta/ Radę Gminy uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem.

  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
     

Przewodniczący Komisji

Paweł Waksmundzki

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Weronika Kułach
Data wytworzenia
23.10.2020
Informację opublikował
Weronika Kułach
Data publikacji
23.10.2020
Informację zmienił
Weronika Kułach
Data ostatniej zmiany
23.10.2020