Komisja Kultury, Rozwoju i Promocji Powiatu - 5.10.2018 | Rada Powiatu

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Komisja Kultury, Rozwoju i Promocji Powiatu
5.10.2018

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Kultury, Rozwoju i Promocji Powiatu, które odbędzie się w dniu 5 października 2018 roku o godz. 1300 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, sala obrad nr 1.17.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku obrad.

  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dnia 17.04.2018r.

  3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dnia 22.05.2018r.

  4. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

  5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2018 rok.

  6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Komisji za okres 2014-2018.

  7. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

Michał Glonek

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Chełmecka
Data wytworzenia
1.10.2018
Informację opublikował
Anna Chełmecka
Data publikacji
1.10.2018