Posiedzenie Komisji Geodezji, Rolnictwa, Gospodarki Wodnej, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - 17.03.2017 | Rada Powiatu

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Posiedzenie Komisji Geodezji, Rolnictwa, Gospodarki Wodnej, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
17.03.2017

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Zapraszam na posiedzenie Komisji Geodezji, Rolnictwa, Gospodarki Wodnej, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 17 marca 2017 roku,
o godz. 1300 w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, sala konferencyjna Zarządu nr 3.07.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Wydanie opinii do projektu w sprawie oddania nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste.

3. Wydanie opinii do projektu w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

4. Wydanie opinii do projektu w sprawie zbycia nieruchomości..

5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za rok 2016.

6. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2017.

7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 20.01.2017 roku.

8. Wolne wnioski.


Przewodniczący Komisji

Michał Borzęcki

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Weronika Ciągwa
Data wytworzenia
10.03.2017
Informację opublikował
Weronika Kułach
Data publikacji
10.03.2017